Aktuality

17. 3. 2023 14:46

Výbor schválil Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026

Ve čtvrtek 16. března 2023 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

Jednání Výboru bylo zaměřeno zejména na projednání připomínek k návrhu Akčního plánu prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026 (dále jako „Akční plán“). Výbor k tomuto bodu jednání přijal usnesení, ve kterém schválil Akční plán ve znění projednaných připomínek.

V rámci jednání byly dále představeny aktuální výzvy v programu Citizens, Equality, Rights and Values v oblasti rovnosti žen a mužů a prevence domácího a genderově podmíněného násilí a diskutováno jejich nastavení. V závěru jednání byl Výbor blíže seznámen s metodickým opatřením Ministerstva zdravotnictví k postupu praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ -121940/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie