Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

4. 4. 2022 17:13

Výbor projednal plnění akčního plánu a přijal podnět k zavedení specializace soudů na případy domácího a sexuálního násilí

Ve čtvrtek 31. března 2022 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první zasedání v tomto roce. Výbor se na něm věnoval zejména plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 v uplynulém roce a dále potřebě zavedení specializace soudců a soudkyň na problematiku domácího a sexuálního násilí, ke které přijal související podnět.

Výbor na svém zasedání projednal a schválil Zprávu za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 zahrnující mj. doporučení Výboru směřující k efektivnější implementaci opatření akčního plánu ze strany jednotlivých rezortů v příštím roce.

Výbor projednal také plnění strategické oblasti Bezpečí Strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2021 – 2030 v uplynulém roce. Výbor se na jednání zabýval i zavedením specializace soudců a soudkyň na problematiku domácího a sexuálního násilí. V této souvislosti přijal podnět, ve kterém konstatoval, že považuje zavedení specializace soudců a soudkyň na případy sexuální kriminality a domácího násilí za vhodný nástroj posílení citlivého a empatického přístupu k obětem takové trestné činnosti. Výbor proto doporučil předložení novely vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy tak, aby v rámci § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky byla zavedena specializace soudních oddělení ve věcech sexuální kriminality a domácího násilí.

Výbor se na jednání dále věnoval vyhodnocení aktuálních statistických údajů intervenčních center a Policie ČR o výskytu domácího násilí v ČR a vykazování násilných osob ze společného obydlí mj. v souvislosti s dopady pandemie covid-19. V závěru jednání byl představen návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí na ženách a domácího násilí a harmonogram přípravy rámcové pozice ČR.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ -121940/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie