Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

23. 9. 2021 13:30

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích se zabýval zastoupením žen na kandidátních listinách pro volby do PSP ČR

Ve středu 22. září 2021 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

Předsedkyně Výboru Markéta Kos Mottlová (Fórum 50 %) na jednání představila analýzu zastoupení žen na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021. Volby následně okomentovaly i přítomné zástupkyně politických stran a hnutí.

Výbor se dále věnoval tématu zohledňování vyrovnaného zastoupení žen v pracovních a poradních orgánech vlády. V závěru setkání členky a členové v návaznosti na proběhlé setkání mládežnických politických frakcí s Výborem diskutovali o dalších možnostech zapojení studentských organizací a mládežnických politických frakcí do činnosti Výboru.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/%20-121939/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie