Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

24. 6. 2022 17:04

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích se zabýval problematikou násilí na ženách v politice

V pátek 24. června 2022 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o jeho druhé zasedání v tomto roce.

Výbor na svém zasedání projednal a schválil plán práce na další období, v rámci nějž si stanovil hned několik priorit, mimo jiné:

  1. podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách pro nadcházející volby;
  2. řešení problematiky násilí na ženách v politice;
  3. dialog se studentskými organizacemi a mládežnickými politickými frakcemi;
  4. podpora diverzity v obchodních společnostech;
  5. realizace osvětových a vzdělávacích aktivit.

Jedním z hlavních témat pátečního jednání Výboru bylo právě násilí na ženách v politice.

Zástupkyně a zástupci politických stran a hnutí Výbor informovali o aktuálním stavu přípravy kandidátních listin pro volby do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu. Dále byla na jednání představena aktualizace manuálu pro politické strany a hnutí „15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí“, která bude v nejbližších dnech zveřejněna.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/%20-121939/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie