Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

8. 10. 2021 10:13

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života se zabýval otázkami, které se týkají rovného postavení rodičů na trhu práce

Ve čtvrtek 7. 10. jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Již tradičně se Výbor zabýval transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jako „směrnice“). Zatímco otázka nepřenositelné části rodičovské dovolené stále nebyla vyřešena, došlo k posunu v podobě novely zákona o nemocenském pojištění, která přináší prodloužení „otcovské dovolené“. Od roku 2022 bude v souladu s požadavky směrnice možné čerpat dávku otcovské poporodní péče v délce dvou týdnů, tedy 10 pracovních dnů. 

Výbor dále vyslechl závěry dvou připravovaných studií, které provádí Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) ve spolupráci s projektem MPSV – 22 % K ROVNOSTI. První z prezentovaných studií se zaměřila na dopad rodičovství na danění práce, součástí studie pak je i modelace hypotetických reforem v daňové oblasti. V rámci druhé prezentace byla představena analýza dopadu nedostupnosti mateřských škol na nezaměstnanost žen. Analýza dle očekávatelného předpokladu zjistila, že nedostatečné kapacity mateřských škol snížily zaměstnanost žen. Prokázala tak, že pro uplatnění žen na trhu práce je dostupnost zařízení péče o děti a předškolního vzdělávání zásadní. Po oficiálním zveřejnění publikací se Výbor bude těmito tématy dále zabývat. 

Výbor se dále zaměřil na otázku rozvržení pracovní doby a práva na odpočinek. Členky a členové Výboru diskutovali téma s ohledem na potřeby rodičů, které mají děti ve střídavé péči. Bodu se s ohledem na zaměstnanecká práva a BOZP zúčastnila také zástupkyně MPSV. Vzhledem ke složitosti tématu Výbor nedospěl k jednoznačnému závěru a v projednávání bude pokračovat na některém z dalších jednání. 

V závěru se Výbor krátce zastavil u připravovaného podnětu, který bude apelovat na zavedení Dne otců a Dne matek jako významných dnů v českém kalendáři. 

Příští jednání Výboru se uskuteční na přelomu roku. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie