Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

23. 6. 2021 10:22

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schválil standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti

V úterý 22. června 2021 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

Výbor na dnešním setkání projednal návrh změny nařízení vlády č.  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ke kterému přijal usnesení, v kterém doporučil MPSV doplnit návrh tak, aby společně s manželskými a rodinnými poradci byli do přílohy č. 2 nařízení vlády o platech přesunuti i všichni další odborní pracovníci uvedení v §115 e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pracovníci obdobných odborných profesí v sociálně-právní ochraně dětí.

Výbor se na svém jednání dále diskutoval genderové aspekty domácího a dalších forem násilí mj. v souvislosti s přípravou Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Výbor k tomuto bodu jednání přijal usnesení, v rámci kterého standardy schválil jako doporučený model kvality pro danou cílovou skupinu a doporučil MPSV zajistit v rámci přípravy dalšího programového období Operačního programu Zaměstnanost+ možnost pilotního ověření těchto standardů.

Bližší informace o Výboru naleznete zde.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie