Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

16. 9. 2021 0:00

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách projednal zohlednění tématu domácího a genderově podmíněného násilí ve vzdělávání

Ve čtvrtek 16. září 2021 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Výbor projednal zohlednění tématu domácího a genderově podmíněného násilí ve vzdělávání a dohodl se s MŠMT na harmonogramu zpracování metodické podpory k této problematice pro základní školy. Návrh metodického materiálu by měl vzniknout ve spolupráci s Výborem do konce tohoto roku. Výbor na svém jednání dále diskutoval aktuální výzvy v oblasti prevence sexuálního násilí včetně redefinice skutkové podstaty trestného činu znásilnění a také potřebnost dalšího šíření osvěty o mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině a blízkých vztazích1

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ -121940/

 

Blíže viz: https://canadianwomen.org/signal-for-help/ 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie