Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

23. 6. 2022 15:59

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách přijal podnět k odškodňování obětí a zahájil přípravu Akčního plánu

Ve čtvrtek 23. června 2022 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

Výbor na svém zasedání projednal a schválil Plán práce na další období, v rámci nějž si stanovil následující priority: 1) zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím, 2) zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny osoby ohrožené a 3) podpora osob ohrožených během krizových situací jakými jsou např. dopady pandemie covid-19 nebo války na Ukrajině. Důležitým úkolem Výboru pro tento rok bude také příprava navazujícího Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí (dále jako „Akční plán“). Výbor na svém jednání dále diskutoval návrh novely zákona o sociálních službách a podporu specializace sociálních služeb na oběti domácího a sexuálního násilí. Výbor se věnoval také výstupům analýzy organizace proFem zaměřené na odškodňování obětí trestných činů v kontextu násilí na ženách. Výbor schválil usnesení k odškodňování obětí, v rámci kterého upozornil na potřebu zlepšení legislativy, zjednodušení systému a zkvalitnění praxe v odškodňování obětí sexuálního a domácího násilí. Doporučil Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra na stávající nedostatky reagovat. Na jednání Výboru navázalo první setkání Pracovní skupiny k přípravě Akčního plánu.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ -121940/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie