Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

22. 11. 2022 12:41

Výbor přijal podnět ke sjednocení podmínek čerpání mateřské a rodičovské dovolené u zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy vyslaných do zahraničí

V pondělí 21. listopadu 2022 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Předsedkyně Výboru Markéta Kos Mottlová na jednání představila analýzy výsledků voleb do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu PČR z hlediska zastoupení žen, které zpracovalo Fórum 50 %. Následně proběhla diskuze zástupců a zástupkyň politických stran a hnutí.

Výbor na svém zasedání projednal a schválil podnět k umožnění pokračování vyslání zaměstnankyň a zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce při mateřství a rodičovství. Zaměstnankyně a zaměstnanci vyslaní do zahraničí v režimu zákoníku práce v současné době nemají žádnou legislativní možnost, jak pokračovat ve vyslání a zároveň čerpat mateřskou, případně rodičovskou dovolenou v zahraničí. Tato situace kontrastuje s úpravou týkající se státních zaměstnankyň a zaměstnanců vyslaných do zahraničí a zároveň spadajících pod zákon o zahraniční službě. V této souvislosti Výbor pokládá za důležité sjednotit právní úpravu pro vysílání státních zaměstnanců a zaměstnankyň pracujících v rámci veřejné správy.

Členkám a členům Výboru byly v rámci setkání a podpory budoucí spolupráce představeny aktivity v oblasti podpory zviditelnění žen v rozhodovacích pozicích. Iniciativu „Nejvlivnější ženy Česka“ představila zástupkyně šéfredaktora magazínu Forbes Irena Cápová. O projektu „Žena regionu“ hovořila výkonná ředitelka Marie Heřmánková. Zástupkyně šéfredaktorky webu heroine.cz Ilona Kleníková a Irena Buršová závěrem představily iniciativu Svět podle Heroine.

V souvislosti se schválením Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních byl Výbor informován o aktuálním vývoji a plánu transpozice do českého právního řádu.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran a hnutí, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/%20-121939/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie