Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

24. 9. 2020 15:32

Výbor nesouhlasí se snižováním evropských financí na rovnost žen a mužů

Ve středu 23. září 2020 jednal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Ústředním předmětem diskuze se stalo možné snížení evropských financí, které jsou určeny na školství, řešení nezaměstnanosti, sociální služby či podporu rovnosti žen a mužů. Výbor se snížením alokace nesouhlasí. Členky a členové výboru jednali i o zajištění dostatečné výše úvazku pro koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů na ministerstvech. Žádají pro ně větší podporu. Diskutovalo se i o nominacích do vznikající pracovní skupiny, která bude řešit genderové dopady pandemické situace.

Na včerejším jednání výbor reagoval na nový návrh finančních alokací pro další programové období fondů EU. Aktuální návrh Ministerstva pro místní rozvoj směřuje k snížení alokace Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a přesunu peněz do jiných oblastí. Snížení by se dotklo zejména OP Zaměstnanost+ a OP Jan Amos Komenský a znamenalo by méně evropských financí na školství, řešení nezaměstnanosti, sociální služby či podporu rovnosti žen a mužů. V diskusi s tímto návrhem zazněl jednoznačný nesouhlas.

Epidemie onemocnění covid-19 přináší negativní dopady na zaměstnanost i ve vztahu k rovnosti žen a mužů. Aktuální situace také odkryla potřebu zásadních změn v českých školách, včetně zlepšení jejich vybavení. Navrhovat v této situaci osekání evropských fondů určených na řešení nezaměstnanosti a sociálních i genderových nerovností podle výboru postrádá smysl. Navržené snížení alokace by se ale negativně dotklo celé řady dalších oblastí – služeb pro seniory i podpory vědy,“ upozornila místopředsedkyně výboru Irena Smetáčková.

Členové a členky výboru budou v nejbližších dnech distančně hlasovat o usnesení, které po Radě vlády pro rovnost žen a mužů i po zmocněnkyni pro lidská práva požaduje, aby plánovanou realokaci nepodpořily.

Výbor se na jednání opět zaobíral otázkou posílení pozice rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů. Aktuální postavení koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na ministerstvech je nedostačující. Řada těchto pozic je jen ve formě částečných úvazků a agenda rovnosti žen a mužů je často až jejich sekundární náplní. Výbor proto přijal usnesení, ve kterém se obrací na zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Doporučuje ji zanést požadavek na minimálně jeden plný úvazek pro každý rezort do připravované Strategie rovnosti žen a mužů.

Členky a členové výboru diskutovali i o vzniku nové pracovní skupiny, která bude řešit dopady pandemie covid-19 z hlediska rovnosti žen a mužů. Očekává se, že skupina bude operativně reagovat na přijímaná vládní opatření. Bude reflektovat případné nerovné dopady přijatých rozhodnutí a navrhovat řešení. V nejbližších dnech výbor přispěje návrhy na nominaci jednotlivých expertů a expertek.

V závěru setkání vystoupil zástupce Ministerstva dopravy, který představil výsledky interního průzkumu výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti. Podle výsledků průzkumu se zaměstnanci a zaměstnankyně rezortu nejčastěji setkali s následujícími projevy: nevhodnými a zesměšňujícími poznámkami, sexuálně laděnými komentáři a vtipy a také se zobrazováním žen a mužů jako sexuálních objektů. 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie