Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

19. 4. 2022 17:18

Výbor diskutoval o sestavování kandidátních listin do podzimních voleb

Ve středu 13. dubna 2022 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

Výbor se na něm například věnoval tématu podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve statutárních orgánech a ve vyšším vedení obchodních společností v souvislosti s nedávno přijatým obecným přístupem k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních.

Zástupkyně a zástupci politických stran a hnutí na jednání diskutovali o přípravách kandidátních listin v souvislosti s letošními volbami do zastupitelstev měst a obcí. V souvislosti s nadcházejícími volbami přijal Výbor usnesení, ve kterém doporučil politickým stranám a hnutím dbát při sestavování kandidátních listin na vyvážené zastoupení žen a mužů a podporovat diverzitu.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/%20-121939/

Přijaté usnesení:

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

  1. doporučuje politickým stranám a hnutím dbát při sestavování kandidátních listin do komunálních voleb na vyrovnané zastoupení žen a mužů na volitelných místech a při následném obsazování politických pozic zohledňovat princip vyrovnaného zastoupení žen a mužů;
  2. doporučuje politickým stranám a hnutím dbát při nominacích do Senátu na vyrovnané zastoupení žen a mužů;
  3. doporučuje politickým stranám a hnutím při sestavování kandidátních listin podporovat diverzitu a zohledňovat vyrovnané zastoupení žen a mužů s menšinovou charakteristikou (například etnické menšiny, ženy se specifickými potřebami).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie