Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

31. 1. 2022 12:11

V Paříži dnes byla podepsána deklarace předsednického tria Francie, České republiky a Švédska o rovnosti žen a mužů

Zástupci a zástupkyně předsednického tria Francie, České republiky a Švédska dnes podepsali deklaraci tria o rovnosti žen a mužů. Zavazují se v ní podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti všem formám diskriminace žen a mužů . V rámci tématu oživení se předsednické trio zvlášť zaměří na posílení hospodářského postavení žen a prevenci a boj proti násilí na ženách. Hlavními tématy českého předsednictví v oblasti rovnosti žen a mužů budou v druhé polovině roku 2022 prevence a potírání domácího a sexuálního násilí a posílení ekonomického postavení žen.

S ohledem na Evropský rok mládeže 2022 bude Česká republika klást důraz na socioekonomické dopady pandemie covid-19 na mladé lidi a připraví závěry Rady EU k tématu souvisejícímu s posílením ekonomického postavení žen se zvláštním zaměřením na mladé lidi.

Sledovat aktuality můžete také na facebooku Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR @tojerovnost a facebooku francouzského Ministerstva pro rovnost žen a mužů, diverzitu a rovné příležitosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie