Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

9. 12. 2022 16:00

TZ: Priority českého předsednictví na jednání Rady EPSCO v oblasti rovnosti žen a mužů naplněny

Praha, 9. prosince 2022 – Dne 8. prosince 2022 se konalo jednání Rady EPSCO (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zaměstnanost a sociální politika). Radu v rámci českého předsednictví vedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ministři a ministryně zde mimo jiné schválili závěry o genderové rovnosti v narušených ekonomikách se zaměřením na mladou generaci. Přijali také doporučení týkající se přístupu k cenově dostupné, vysoce kvalitní dlouhodobé péči a předškolního vzdělávání a péče (revize tzv. barcelonských cílů) a dosáhli politické dohody u doporučení o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění.

„Ženy na trhu práce dlouhodobě čelí znevýhodnění. Aktuální problémy související s rostoucími cenami energií a potravin mají různé dopady na rozdílné skupiny obyvatel. Například ženy-samoživitelky či ženy-seniorky patří k nejohroženějším částem společnosti. Jsem proto ráda, že podpora rovnosti žen a mužů patří k prioritám našeho předsednictví a že Rada EPSCO schválila řadu doporučení, která na genderové nerovnosti reagují a nabízí členským státům konkrétní řešení,“ říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Mladé ženy a muži byli zvláště ohroženi ekonomickým dopadem pandemie covid-19. Mladí lidé často pracují na dočasné a částečné úvazky nebo v sektorech, kde dochází k propouštění nebo zkrácení pracovní doby. Zatímco mladí muži se neustále vracejí na trh práce, mladé ženy trpí častěji dlouhodobou nezaměstnaností nebo podmínkami platformové práce či neplacených stáží. Rada EPSCO přijala závěry o genderové rovnosti v narušených ekonomikách: zaměření na mladou generaci, které představují doporučení pro členské státy, jak hledisko rovnosti žen a mužů v řešení hospodářské krize zohledňovat.

Všechny členské státy souhlasily, že rovnost žen a mužů by měla být nedílnou součástí opatření k řešení stávající ekonomické krize a ženy a muži by se měli rovnocenně podílet na budoucím hospodářském rozvoji. Gender mainstreaming by měl být prosazován napříč politikami na evropské i národní úrovni. Je třeba vyhodnocovat plánovaná opatření z hlediska dopadu na rovnost žen a mužů, dopadu na mladou generaci a na zranitelné skupiny společnosti.

V závěrech byly členské státy dále vyzvány, aby věnovaly zvláštní pozornost potřebám žen a dívek prchajících z Ukrajiny, které potřebují ochranu, příležitosti a podporu.

Ministři a ministryně dále jednali o evropské strategii v oblasti péče. „Jde o téma, které je pro mě osobně klíčové. Musíme vytvářet podmínky, které lidem umožní zakládat rodiny. Důležité je mimo jiné sladění osobního a pracovního života. Rodina je základ každé společnosti a nepostradatelným článkem ekonomiky,“ uvedl vicepremiér Jurečka.

V kontextu evropské strategie v oblasti péče přijaly členské státy také doporučení o předškolním vzdělávání a péči. Služby předškolního vzdělávání mají obrovský společenský význam, a to i proto, že jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby mohli rodiče malých dětí, zejména matky, pracovat. Služby předškolního vzdělávání a péče dětem rovněž poskytují velmi cennou včasnou podporu v oblasti učení a rozvoje sociálních dovedností v raném věku. Cílem doporučení je tedy podpořit členské státy v tom, aby s přihlédnutím k vnitrostátním okolnostem zvyšovaly účast na přístupném, cenově dostupném a vysoce kvalitním předškolním vzdělávání a péči s cílem usnadnit a podpořit účast žen na trhu práce a posílit sociální a kognitivní vývoj dětí a jejich úspěch ve vzdělávání, a to zejména v případě dětí, které se nacházejí ve zranitelném postavení nebo pocházejí ze znevýhodněného prostředí.

Výsledky jednání Rady EPSCO jsou shrnuty zde: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/epsco/2022/12/08/.

Kontakt pro média: Lenka Čermáková, tel.: 722 972 691, e-mail: cermakova.lenka@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie