Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

12. 8. 2020 16:59

Školení k metodice hodnocení materiálů předkládaných vládě opět pokračují

Dne 11. srpna 2020 se uskutečnil od nouzového stavu první workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Letos se jedná o druhé školení, na kterém se potkalo 16 osob. Poptávka po školení je ze strany rezortů velká, v plánu jsou proto další.

Workshop byl zrealizován v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“. Za dobu trvání projektu se jedná o již sedmý workshop, který Odbor rovnosti žen a mužů k používání Metodiky uspořádal.

Na workshopech se osvědčila struktura, kdy první část je věnována základním východiskům a teoretickým konceptům souvisejícím s prosazováním rovnosti žen a mužů. Druhá část workshopu je zaměřena na praktickou práci s vybranými materiály, které byly v minulosti předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. Účastníci a účastnice workshopu ve skupinách diskutují a v praxi si nacvičují práci s Metodikou.

Vzhledem k tomu, že se formát workshopů v praxi osvědčil, je v plánu i nadále pokračovat touto interaktivní formou. Vzhledem k stálému zájmu o účast na workshopu budou následovat další.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie