Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

15. 1. 2021 16:53

Školení k metodice hodnocení dopadu vládních materiálů na rovnost žen a mužů pořádáme nově online

Včera jsme uspořádali online školení k používání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Formát v podobě vzdáleného připojení jsme ozkoušeli již na konci loňského roku, 15. prosince 2020, kdy jsme se virtuálně setkali poprvé.

Celkem jsme v online formátu proškolili 22 osob. Pro zájem ze strany rezortů budeme ve workshopech pokračovat, ideálně opět v prezenčním formátu, jak to bylo možné před vypuknutím pandemie covid-19.

Workshopy byly zrealizovány v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“. Za dobu trvání projektu se jedná o osmý a devátý workshop, které Odbor rovnosti žen a mužů k používání Metodiky uspořádal.

Na workshopech se osvědčila struktura, kde je první část věnována základním východiskům a teoretickým konceptům souvisejícím s prosazováním rovnosti žen a mužů, zatímco druhá část workshopu je zaměřena na praktickou práci s vybranými materiály, které byly v minulosti předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. Účastníci a účastnice workshopu ve skupinách diskutují a v praxi si pod vedením lektorky nacvičují práci s Metodikou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie