Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

9. 8. 2021 13:50

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů se uskuteční on-line formou dne 26. srpna 2021 od 10.00 h do 13.00 h.

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 20. srpna 2021 (včetně) prostřednictvím formuláře zde: https://bit.ly/Dotace2022.


Vaše účast bude potvrzena 23. srpna 2021 dle pořadí přihlášení. Na seminář je z technických a organizačních důvodů možné přihlásit pouze jednoho zástupce či zástupkyni za organizaci / obec / městskou část. Přítomnost další osoby bude možná pouze v případě nenaplnění kapacity. Kapacita semináře je omezena, pokud bude vyšší poptávka, budou upřednostněni zájemci a zájemkyně dle pořadí přihlášení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie