Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

16. 12. 2020 11:21

Rezortní koordinátorky a koordinátoři se sešli on-line: řešily se ESI fondy, Národní plán obnovy i šetření výskytu sexuálního obtěžování na rezortech

V pondělí 14. prosince 2020 se uskutečnilo on-line pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální informace z oblasti genderové rovnosti. Řešilo se zejména zapojení jednotlivých rezortů do přípravy příštího období ESI fondů a Národního programu obnovy. Představen byl také průběh a část výsledků dotazníkového šetření výskytu sexuálního obtěžování, které bylo realizováno na Ministerstvu dopravy.

V úvodu setkání představili zástupci a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů informace z posledního jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a také informovali o vydání Gender Equality Index 2020. Následně hostka Hana Stelzerová prezentovala doporučení České ženské lobby pro uplatňování gender mainstreamingu v nadcházejícím programovém období ESI fondů (2021-2027) a diskutovalo se o zapojení jednotlivých rezortů do přípravy operačních programů a do Národního plánu obnovy.

V další části setkání představil Vít Strobach provedené dotazníkové šetření výskytu sexuálního obtěžování, které bylo realizováno na Ministerstvu dopravy s využitím příručky Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě. Lucie Hradecká informovala o plánované revizi vzoru dotazníku, která bude reflektovat zkušenosti s průběhem šetření na Ministerstvu dopravy, a o pokračování interaktivních workshopů zaměřených na prevenci a řešení případů sexuálního obtěžování, které Odbor rovnosti žen a mužů realizuje v součinnosti s Kanceláří veřejného ochránce práv.

Na samotný závěr se diskutovalo o aktuálně hojně využívaném režimu práce na „home office“ a jeho možných dopadech na zaměstnankyně a zaměstnance ve státní správě.

V odpoledních hodinách proběhlo také setkání zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové s předsedkyněmi a předsedy rezortních pracovních skupin pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie