Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

23. 7. 2021 9:34

Proběhlo třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory

Odbor rovnosti žen a mužů již potřetí v tomto roce uspořádal on-line setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory pro rovnost žen a mužů. Tématem setkání bylo transparentní a rovné odměňování ve státní správě a také implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

V první části představila Dita Jahodová (MPSV, projekt 22 % k rovnosti) analytický nástroj Logib, který firmám a institucím umožňuje zjistit míru rovnosti a férovosti odměňování žen a mužů v rámci vlastní organizace, a to i bez nutnosti sdílet citlivé informace s dalšími subjekty. Dále vystoupily Kristýna Kabzanová (ÚV ČR) a Petra Silovská (MPSV), které přítomné informovaly o připravované směrnici Evropské komise k transparentnosti odměňování.

Druhá část setkání byla věnovaná bližšímu představení implementačních osnov ke Strategii rovnosti žena mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen „Strategie 2021+“), jejichž prostřednictvím budou ministerstva nově reportovat plnění jednotlivých opatření. Zároveň proběhla diskuze o tom, jak se od březnového schválení Strategie 2021+ daří její naplňování, jaké postupy jednotlivá ministerstva volí a zda zvažují podání projektů v rámci výzvy na implementaci Strategie 2021+ v Operačním programu Zaměstnanost plus.

Více o projektu 22 % k rovnosti a nástroji Logib lze nalézt na webových stránkách https://www.rovnaodmena.cz/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie