Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

30. 11. 2021 17:23

Proběhlo páté letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů projednal 30. listopadu 2021 otázky související s nedostatečného financování občanského sektoru v oblasti rovnosti žen a mužů. Věnoval se také přípravě legislativních návrhů v souvislosti se Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

Dne 30. listopadu 2021 proběhlo (on-line formou) páté letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako „Výbor“). Výbor se věnoval především přípravě výzvy z OP Zaměstnanost + zaměřené na zvýšení kapacit nestátních neziskových organizací působících v oblasti rovnosti žen a mužů. Výbor mj. doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí zajistit, aby výzva cílila na organizace dlouhodobě se věnující podpoře rovnosti žen a mužů. Výbor dále doporučil ve výzvě zdůraznit zvyšování kapacit občanského sektoru spolupracovat se státní správou za účelem naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jako „Strategie“). Ve vztahu ke strategii Výbor zdůraznil, že občanský sektor je nositelem nezbytné expertízy i praktických poznatků z terénu a že je tedy nezbytné jej zahrnout do naplňování opatření Strategie.

Výbor se také věnoval dotačnímu programu Úřadu vlády na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů a vzal na vědomí možné dopady rozpočtového provizora na dotační řízení pro příští rok.

Dále Výbor projednal legislativní opatření vyplývající ze Strategie, zejm. ve vztahu k novelizaci kompetenčního zákona, nominačního zákona a pracovněprávních předpisů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie