Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

30. 5. 2022 10:58

Proběhlo jednání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Ve čtvrtek, 26. května 2022 se uskutečnilo první zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) v tomto roce. Výbor jednal o vývoji relevantních legislativních iniciativ EU a diskutoval také budoucnost výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jako OP Z+).

Výbor vyslechl informace o plánu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a dále o vyjednávání o podobě směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. V neposlední řadě byli přítomní a přítomné informováni o přípravě CZ PRES, které se bude tematicky zaměřovat právě na oblast ekonomického postavení žen. 
Výbor projednal a přivítal záměr Ministerstva práce a sociálních věcí podpořit využívání částečných úvazků. Dle členů a členek Výboru by sleva na sociálních odvodech měla vést k vyšší nabídce částečných úvazků a jejich využívání ze strany rodičů na rodičovské či starších osob.
Zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí (dále jako „MPSV“) dále představila plány MPSV v přípravě OP Z+. Výbor dále oživil podnět o ustavení Dne otců a Dne matek jako významných dnů v českém kalendáři. O podnětu bude Výbor v nejbližších dnech hlasovat formou per rollam. 
Ve zbývající části Výbor zhodnotil svou činnost za uplynulý rok.
Jednání Výboru se mimořádně zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Klára Šimáčková Laurenčíková. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie