Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

16. 12. 2021 13:20

Proběhlo čtvrté pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory

Dne 15. prosince 2021 proběhlo poslední letošní pracovní setkání Odboru rovnosti žen a mužů s koordinátorkami a koordinátory dané agendy na jednotlivých rezortech. Tématem setkání bylo především naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a financování realizace jednotlivých opatření prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

V první části setkání zástupce MPSV představil plánovanou výzvu „Podpora implementace vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Odborem rovnosti žen a mužů byl následně představen indikativní návod pro zpracování projektové žádosti v rámci této výzvy za účelem usnadnění přípravy projektů na jednotlivých rezortech. Dále proběhla diskuze o spolupráci státní správy s občanským sektorem na naplňování strategie.

Druhá část setkání byla věnována aktuálnímu stavu naplňování strategie a zejména implementační osnově, které slouží jako implementační, reportingový a evaluační nástroj, jehož prostřednictvím budou rezorty nově reportovat naplňování příslušných opatření. Odbor rezortním koordinátorům a koordinátorkám rovnosti žen a mužů představil pro inspiraci k vyplňování osnov i několik příkladů naplňování strategie za rok 2021 ze strany Úřadu vlády ČR.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie