Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

1. 11. 2022 17:13

Pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů k tématu podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů

Dne 1. listopadu 2022 uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů pracovní setkání k naplňování usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2016 č. 466. Akce se zúčastnili rezortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů.

Pracovní setkání se uskutečnilo v návaznosti na Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Strategie +1“). Strategie +1 schválená usnesením vlády ze dne 23. května 2016 č. 466 byla vytvořena v reakci na přetrvávající nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích státní správy. Obsahuje sadu opatření pro orgány státní správy, která by měla vyrovnat zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Jejím cílem je postupně dosáhnout 40% zastoupení obou pohlaví na všech úrovních vedení nebo ve vedoucích kolektivech.

V rámci pracovního setkání byla představena nově vzniklá Metodika k uplatňování Strategie +1 poskytující ministerstvům podrobnější popis jednotlivých nástrojů, které mohou na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů využít. Metodika zároveň obsahuje příklady dobré praxe z jednotlivých ministerstev.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie