Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

14. 10. 2020 16:00

Podruhé v letošním roce zasedal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Ve pondělí 12. října 2020 proběhlo jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Řešil mimo jiné říjnové volby do krajských zastupitelstev a Senátu i zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech.

Ředitelka organizace Fórum 50 % Veronika Šprincová na jednání představila analýzu výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR z hlediska zastoupení žen. Volby následně okomentovali i zástupkyně a zástupci politických stran a hnutí.

Na setkání Výboru bylo dále diskutováno zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v pracovních a poradních orgánech vlády. Tomuto tématu se Výbor bude věnovat i nadále. Členky a členové Výboru také podpořili podnět Rady vlády pro rovnost žen a mužů k návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy.


Příští jednání Výboru by mělo proběhnout na přelomu listopadu a prosince 2020.
Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie