Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

12. 3. 2020 17:56

O školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů je zájem

Dne 12. března 2020 se uskutečnil další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Tentokrát se potkalo 15 osob. Poptávka po školení byla větší než kapacita prostoru, další workshopy proto budou následovat.

Workshop byl zrealizován v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“. Za dobu trvání projektu se jedná o již šestý workshop, který Odbor rovnosti žen a mužů k používání Metodiky uspořádal.

Školení, resp. workshopy mají stejnou strukturu - první část je věnována základním východiskům a teoretickým konceptům souvisejícím s prosazováním rovnosti žen a mužů. Důsledně je diskutována také samotná Metodika. Druhá část workshopu je zaměřena na praktickou práci s vybranými materiály, které byly v minulosti předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. Účastníci a účastnice workshopu ve skupinách diskutují a v praxi si nacvičují práci s Metodikou.

Vzhledem k tomu, že se formát workshopů v praxi osvědčil, je v plánu i nadále pokračovat touto interaktivní formou. Vzhledem k stálému zájmu o účast na workshopu budou následovat další školení.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie