Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

14. 6. 2019 15:12

Ministr zdravotnictví se zúčastnil jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a dalšího rozvoje center porodní asistence, jehož modelové pracoviště bylo otevřeno letos v únoru v Nemocnici Na Bulovce.

Dalším tématem jednání byla podpora kojení, ke kterému pracovní skupina připravila komplexní podnět. Dle odhadů Ministerstva zdravotnictví ušetří kojení v ČR 2-3 % HDP (tj. 100 miliard Kč za rok). Avšak počet plně kojených dětí při odchodu z porodnice v ČR dlouhodobě klesá (90 % v roce 2003 a 81,4 % v roce 2015).[1] Základní vědecky podložené postupy podporující zdárný počátek kojení v porodnicích jsou shrnuty v 10 krocích k úspěšnému kojení v programu Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu OSN (UNICEF).

Součástí 10 kroků k úspěšnému kojení je i požadavek dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka přijatý WHO a UNICEF v roce 1981, a to včetně návazných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Metody určené ke zvýšení prodeje náhrad mateřského mléka, kojeneckých láhví a dudlíků totiž představují pro kojení velmi specifické nebezpečí.

V závěru jednání se opětovně diskutoval i podnět ke sběru dat v oblasti porodnictví. Své stanovisko k podnětu přišel osobně představit ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek. Podnět bude na základě výstupů z jednání zrevidován, a poté předložen Radě vlády pro rovnost žen a mužů ke schválení.

 


[1] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: 2016/8 Výživa novorozenců při propuštění z porodnice 2000-2015. Dostupné na: http://uzis.cz/node/7694 (cit. 14. 6. 2019).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie