Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

9. 1. 2023 20:34

Mezinárodní workshop za účasti kapacit z WHO ke sběru dat nutných ke zlepšení poporodní péče, výživy kojenců a malých dětí

(Aktualizováno 13. 1. 2023) Dne 8. prosince 2022 proběhl online mezinárodní workshop ke sběru dat nutných ke zlepšení poporodní péče, výživy kojenců a malých dětí, organizovaný Odborem rovnosti žen a mužů Úřadem vlády v návaznosti na opatření ve vládní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 a usnesení vlády č. 931 ze dne 23. srpna 2021 týkající se důsledné implementace programu WHO a UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative 2018 (dále jen „BfHI“). Akce byla koncipována jako ryze odborná, uzavřená, bez komerčního vlivu a účastnili se jí jak zástupci a zástupkyně domácích relevantních institucí a organizací, tak i kapacity ze Světové zdravotnické organizace z ústředí v Ženevě a z evropské pobočky.

Zajistit odpovídající výživu kojenců a malých dětí je jednou z priorit Ministerstva zdravotnictví“, zahájil workshop náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic a představil plány Ministerstva zdravotnictví na implementaci programu BfHI, zveřejňování dat i oživení národního koordinačního orgánu pro kojení. „Jedním z prvních úkolů nové Komise pro výživu kojenců a malých dětí bude také revize toho, jaká data máme k dispozici a jaká bychom potřebovali, abychom mohli kvalitně volit intervence směřující k moderní, efektivní podpoře kojení,“ dodal s tím, že nová komise se bude inspirovat právě průběhem a závěry workshopu.

Považuji za důležité, abychom se mohli ve státní správě při svém rozhodování opřít o kvalitní data a nevycházeli pouze ze svých osobních zkušeností, které se při pohledu na empirické údaje mohou ukázat jako omezené. Zvláště když jde o oblast dotýkající se ochrany základních práv žen a dětí, jako je poporodní péče a především kojení,“ navázala ve svém úvodním příspěvku zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Ocenila dosavadní mravenčí práci Pracovní skupiny k porodnictví Rady vlády pro rovnost žen a mužů, která se dlouhodobě této oblasti věnuje a svou činností výrazně přispěla k ustavení Národní komise pro kojení v roce 2019, zrušení zákazu přítomnosti otců u porodu za nouzového stavu v roce 2020, zahájení práce na důsledné implementace programu BfHI i při iniciaci změny zákona o regulaci reklamy. „Důvodů, proč naše společnost nebyla v minulosti proaktivnější v ochraně zdraví svých nejmenších a jejich matek je vícero. Určitě nelze opomenout jeden konkrétní, mnohdy málo viditelný, ale o to nebezpečnější faktor, a to vliv výrobců umělé výživy, lahví a dudlíků. Proto na Úřadu vlády věnujeme pozornost různým variantám střetu zájmů a jsme připraveni vést debatu o tom, jak zájem dětí a jejich zákonných zástupců dostat na první místo nad zájmy jakýchkoliv vlivových skupin.“

Byl jsem velice potěšen tím, že akce probíhá v gesci Odboru rovnosti žen a mužů. Považuji to za nesmírně důležité, protože kojení je často nesprávně chápáno pouze jako zdravotnické téma, přitom se týká mnohem více oborů. Otázka rovnosti žen a mužů je v tomto ohledu zásadní,“ glosoval v průběhu workshopu Dr. Nigel Rollins, vedoucí Oddělení zdraví matek, dětí, mládeže a seniorů z ústředí Světové zdravotnické organizace v Ženevě.

Stručné shrnutí a závěrečná doporučení z workshopu v češtině i angličtině jsou k dispozici v příloze. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie