Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

18. 3. 2021 17:46

Jednání Pracovní skupiny k porodnictví o možnostech volby doprovodu k porodu během platnosti proti-pandemických opatření

Pracovní skupina k porodnictví včera per rollam schválila Podnět k podpoře volby doprovodu k porodu během platnosti opatření v souvislosti s covid-19. Doporučila v něm přehodnocení bodu 3 krizového opatření přijatého usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 201, a to tak, aby třetí osobou při porodu ve zdravotnickém zařízení mohla být za dodržení ostatních hygienických podmínek jakákoli osoba zvolená rodičkou.

Hlasování per rollam o podnětu, který je přílohou tohoto článku, probíhalo ve dnech 12.-17. března 2021. Pracovní skupina v něm upozornila, že jedna z vládou opakovaně kladených podmínek přítomnost třetí osoby při porodu nesplňuje kritérium přiměřenosti a vytváří nerovné podmínky pro některé skupiny rodiček.

Dle aktuálně platného usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 201 třetí osobou u porodu může opětovně být pouze druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. To omezení však v praxi vede k nerovnému zacházení s některými rodičkami. Například samoživitelky, resp. ženy, se kterými otec jejich dítěte nežije, tak za současného omezení nemají právo na doprovod. Obdobně rodičky, jejichž partner (otec dítěte) je například v zahraničí či v karanténě nebo během porodu vykonává službu ve zdravotnickém zařízení, doprovod mít nemohou. Rovněž ženy, které by např. preferovaly doprovod ze strany porodní asistentky, duly, své sestry či matky nebo jiné blízké příbuzné, se kterou nesdílí stejnou domácnost, o možnost doprovodu přicházejí.

Stávající opatření je tedy nepřiměřené v tom, že vytváří neodůvodněné nerovné postavení a určitým skupinám rodiček znemožňuje zvolit si doprovod u porodu. Pokud je možné eliminovat riziko pomocí dodržení všech dalších podmínek, jako je měření teploty, samostatný pokoj nebo box apod. u otců či jiných osob ze společné domácnosti, musí být podle Pracovní skupiny k porodnictví možné stejným způsobem eliminovat riziko u jakékoli další doprovázející osoby.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie