Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

3. 12. 2020 11:13

Jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Členové a členky Výboru se na letošním posledním zasedání (1. 12. 2020) věnovali tématům, která aktuálně rezonují v souvislosti s trhem práce.

Zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR představily výstupy projektu OSVČ jako prekérní forma práce aneb zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce. Zaměřily se na specifika podnikání z hlediska sociálního zabezpečení, zvlášť s ohledem na možná znevýhodnění, kterým čelí ženy – podnikatelky. Výbor se usnesl, že se tématu bude dále věnovat, také vzhledem k tomu, že vlivem letošní pandemie tvořily podnikatelky zvlášť ohroženou skupinu na trhu práce. 

Výbor se dále zabýval možnými dopady zrušení superhrubé mzdy na nerovnosti v odměňování žen. Tuto oblast představila členka Výboru a zástupkyně CERGE-EI, Klára Kalíšková, která se tématu věnuje. Think-tank CERGE-EI, Idea k tomuto tématu vydalo sérii infografik

V rámci pravidelného bodu se Výbor zabýval také transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie