Aktuality

2. 6. 2020 11:00

Jak lépe prosazovat rovnost na ministerstvech, i o tom mluvili na setkání rezortní koordinátorky a koordinátoři

První červnový den se uskutečnilo první letošní pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů. Setkání svým úvodním slovem zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Zdůraznila důležitost připravované vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 a podílu koordinátorů a koordinátorek na její implementaci.

Ti následně participovali na interaktivním workshopu, jehož cílem bylo identifikovat příklady dobré a špatné praxe naplňování stávající Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 na úrovni jednotlivých ministerstev a navrhnout klíčové opěrné body pro efektivní naplňování strategie v nadcházejícím desetiletí. 

Závěry z workshopu budou využity pro formulaci doporučení k nastavení implementačního mechanismu nové strategie rovnosti na jednotlivých ministerstvech a také k revizi Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů. 

Publikace Zaostřeno 2019

Na jednání byla dále představena statisická ročenka Zaostřeno na ženy a muže 2019, kterou vydal Úřad vlády ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), jehož zástupce Marek Řezanka se jednání taktéž účastnil. Odbor rovnosti žen a mužů společně se zástupcem ČSÚ vyzval koordinátorky a koordinátory, aby se podíleli na tvorbě příštího vydání ročenky a navrhli na základě specifických potřeb jednotlivých rezortů její rozšíření o nové relevantní datové výstupy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie