Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

3. 10. 2022 13:31

Projekt Úřadu vlády ČR na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí vyhrál 1. cenu SDG 2022 v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze

Ve čtvrtek 13. října se v Národním muzeu uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku Cen SDGs o nejlepší udržitelné projekty roku 2022. Asociace společenské odpovědnosti v nich ocenila nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v České republice. Projekt Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí Úřadu vlády ČR, který spolufinancují Norské fondy, vyhrál první cenu SDG 2022 v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze.

„Ocenění chápeme jako potvrzení toho, že domácímu a sexuálnímu násilí se začíná i v české společnosti věnovat pozornost. Jakákoli veřejná diskuse o tomto tématu je důležitá. A to nejen z pohledu prevence, ale také pro to, aby oběti násilí věděli, že v tom nejsou sami a že se mají na koho obrátit. Naše vítězství také chápeme jako ocenění aktivit státu, které mají přímý dopad v terénu,“ říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

O projektu

Domácí a sexuální násilí zažívá velká část české společnosti, převážně ženy. Přitom na policii je hlásí jen zlomek obětí. Projekt se zaměřuje na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí mezi mladými. Usiluje také o zvýšení expertízy státu formou mezinárodní spolupráce a prohloubení znalostí o rozsahu a formách on-line sexismu v české společnosti. Projekt řeší i sexuální násilí v kyberprostoru – zaměřuje se na zvýšení schopnosti policie adekvátně reagovat na tuto formu násilí. Další část školení usiluje o zvýšení schopnosti policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších profesí pracovat citlivě s oběťmi domácího a sexuálního násilí.

Projekt má hned několik hlavních pilířů.

Jsou to workshopy na školách zaměřené na téma sexuálního násilí, zdravé partnerské vztahy či obtěžování v on-line prostoru. Od počátku realizace workshopů bylo dosud zrealizováno více než 230 workshopů a proškoleno přes 3 800 žáků a žákyň. A co studenti na workshopech oceňují? Otevřenou, respektující a důvěryhodnou atmosféru, kterou lektorský tým vytváří. A také to, že si odnáší kontakty, na které je v případě problému možné se obrátit.

Na workshopy máme skvělou zpětnou vazbu. Je vidět, že o toto téma je mezi mladými obrovský zájem. Bohužel také proto, že o sexuálním chování a násilí se s nimi ve školách často nikdo nebaví.

Dalším pilířem je školení k animovanému edukativnímu filmu Zuřivec (www.zurivec.cz), který získal řadu mezinárodních ocenění a je možné ho využít v prevenci domácího násilí u dětí, ale rovněž v terapiích pro všechny, kteří byli vystaveni násilí nebo se ho sami dopouští. Film již zhlédlo na 1 500 dětí ve školách po celém Česku, 350 sociálních pracovníků a pracovnic, policistů a policistek, školních metodiků a metodiček prevence, terapeutů a terapeutek či pracovníků a pracovnic ve věznicích. Do projektu patří i druhé vydání knihy Násilí je možné zastavit zaměřené na psychologii násilí. Ta představuje jeden z mála odborných a pokrokových zdrojů k tématu násilí v blízkých vztazích.  Při příležitosti publikace druhého, rozšířeného vydání knihy pořádáme 23. listopadu křest knihy a velkou mezinárodní konferenci: Mezinárodní konference a křest rozšířeného vydání publikace: „Násilí je možné zastavit“ • Tojerovnost

Dalším důležitým pilířem je také školení pro policii, aby byli schopni lépe obětem domácího a sexuálního násilí pomoci a také měli lepší schopnosti vyšetřovat případy sexuálního násilí v kyberprostoru. V rámci projektu proběhne i speciální školení pro dopravní podniky, a to v návaznosti na výzkum, který ukázal, že velká část žen má zkušenosti se sexuálním násilím a obtěžováním ve veřejné dopravě.

Plánujeme také vůbec první studii v České republice o zkušenostech žen a mužů se sexuálním násilí v on-line prostoru. Kdo má s tímto typem násilí zkušenosti? A jak je na ně schopný reagovat český právní řád? Na to všechno výzkum odpoví. Výsledky budou k dispozici v roce 2023.

Ceny SDGs doplnila série podcastů o udržitelnsoti (LOOPA Vojty Kovala). 17 cílů udržitelného rozvoje OSN = 17 dílů nové série LOOPY – poslechněte si díl o našem projektu: LOOPA Vojty Kovala | Podcast ve Spotify

Info o aktualitách projektu naleznete na fb To je rovnost | Facebook a webových stránkách www.tojerovnost.cz.

O Cenách SDGs

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v ČR.

Letošní ročník Cen SDGs vyhlásila Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Evropskou komisí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti EY, Hello bank!, Heureka, Google, Unilever a Skupina ČEZ. Za mediální podpory DVTV.cz, Ekonews, EURO, Forbes Česko, Marketing & Media a TV Nova.

Více o cenách SDGs zde: Ceny SDGs | Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) (spolecenskaodpovednost.cz)

Slavnostní galavečer předání Cen SDGs navázal na evropský Global Goals Summit, který proběhl 13. října 2022 ve spolupráci s internetovou televizí DVTV v Národním muzeu. Jednalo se o největší summit udržitelnosti v ČR. Záznam z Global Goals Summitu je možné sledovat zde: První část Global goals summit 2022. Přímý přenos z Národního muzea. Jaká je cesta k udržitelnosti? | DVTV - první internetová televize

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie