Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

18. 3. 2015 13:43

Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR zve na konferenci s názvem "Gender mainstreaming jako strategie prosazování rovnosti žen a mužů“ - 27. března 2015

Oddělení rovnosti žen a mužů pořádá dne 27. března 2015 v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004), jejímž tématem je gender mainstreaming.

Konference bude rozdělena do tří bloků, přičemž první blok se zaměřuje na prosazování konceptu gender mainstreamingu na úrovni státní správy a samosprávy, druhý blok představí gender mainstreaming na úrovni evropské a mezinárodní a tématem třetího bloku bude hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů jakožto nástroj gender mainstreamingu, kde bude také představena Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR, která je jedním z hlavních výstupů výše zmíněného projektu

Pozvánka s programem je uvedena v příloze.

Účast je nutné potvrdit na email grunbergova.lenka@vlada.cz nejpozději do 23. března 2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie