Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

8. 11. 2022 8:39

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 13. října 2022

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace řídila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková.

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 13. října 2022
Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 13. října 2022

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále pouze „Rada“) se sešla v novém složení, přítomno bylo i 13 členek a členů Rady za neziskový sektor, které vláda jmenovala dne 17. srpna 2022.

Do prvního funkčního období byli jmenováni tito nové členky a členové Rady: 
1. paní Martina Břeňová, 
2. pan Jiří Horecký,
3. paní Eliška Jevičová,
4. paní Iva Kuchyňková,
5. paní Jana Miléřová, 
6. pan Šimon Pánek, 
7. pan Jaroslav Salivar, 
8. pan Aleš Sedláček,  
9. paní Martina Zikmundová.

Do druhého funkčního období byli jmenováni tito členky a členové Rady: 
1. paní Lenka Deverová,
2. pan Aleš Mrázek,
3. pan Jiří Stejskal, 
4. paní Lenka Vonka Černá.

Na zasedání proběhla volba nového místopředsedy Rady za neziskový sektor, kterým byl v tajné volbě zvolen Ing. Aleš Sedláček z České rady děti a mládeže.

Dalším důležitým bodem programu bylo seznámení s výsledky dotazníkového šetření, které vedlo ke zpracování Analýzy spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi NNO. Prezentace, která je přílohou č. 1 zápisu ze zasedání, se zaměřila na hlavní důvody, důležité bariéry, kritéria a podmínky pro navázání partnerské spolupráci mezi státní správou a neziskovým sektorem.  

Rada se také zabývala tématem dobrovolnictví. JUDr. Michal Barbořík, ředitel Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra prezentoval informace o aktuálním stavu rozvoje dobrovolnictví v ČR a pilotní realizaci regionálních dobrovolnických center (viz příloha č. 2 zápisu ze zasedání).

Stejně jako na červnovém zasedání se Rada věnovala i problematice neuznatelnosti DPH v rámci Národního plánu obnovy (NPO). V přijatém usnesení pověřila předsedu Rady, aby svolal společné jednání zástupců Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, ministra pro evropské záležitosti se členy Výboru pro EU Rady v zájmu řešení uznatelnosti DPH a rovného přístupu k žadatelům z řad NNO v rámci NPO.

Více v přiloženém zápisu a přílohách.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X