Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Slovenská národnostní menšina - periodika

 
 
  

 

Korene. Prvý slovenský časopis v ČR, měsíčník

Vydavatel: Obec Slováků v České republice

Titul je zaměřen na život slovenské menšiny v ČR. Obsahově se zaměřuje na otázky postavení Slováků jako národnostní menšiny, přináší přehledy o aktivitách místních a regionálních organizací Obce Slováků v ČR apod. Vychází 12 let, stránkový rozsah je 26+4 strany. Oslovuje zvláště i mladou generaci příslušníků slovenské menšiny. Jako samostatná příloha je k časopisu připojována Detská príloha Koráliky. 

Rok 2003

Výše dotace

2 980 000,- Kč

Celkové náklady

3 607 239,- Kč

Podíl dotace na projektu

82,61 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

49,42 %

Příjmy z prodeje

594 000,- Kč

Příjmy z inzerce

31 250,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

18,- Kč

Celkový náklad

6 000 ks

Remitenda

120 285,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

16 500,- Kč
(2 redaktoři)

Prodaný náklad podle příjmů

88,95 % 


 

  

  

Listy 2004. Česko-Slovensko-Európa-Politika-Etika-Kultúra, měsíčník

Vydavatel: Klub slovenské kultury v České republice

Vzhledem k české a slovenské členské základně Klubu slovenské kultury časopis oslovuje také čtenářský okruh české veřejnosti. Příspěvky proto publikuje v jazyce slovenském i českém. Periodikum je již 11. rokem vydáváno na vysoké profesionální úrovni. Počet stran je 36+4.

Rok 2003

Výše dotace

2 980 000,- Kč

Celkové náklady

4 720 921,- Kč

Podíl dotace na projektu

63,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

76,93 %

Příjmy z prodeje

604 128,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

20,- Kč

Celkový náklad

4 100 ks

Remitenda

195 816,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

17 120,- Kč
(3 redaktoři)

Prodaný náklad podle příjmů

80,00 % 

Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR - Česko-slovenské vzťahy - Kultúra a spoločnosť, měsíčník

Vydavatel: Slovensko-český klub v ČR

Vychází devátým rokem. Počet stran cca 28. Časopis oslovuje nejen příslušníky slovenské menšiny v ČR, ale také českou veřejnost. Časopis má charakter kulturního magazínu s důrazem na literární tvorbu. Vyjadřuje to mj. pravidelná příloha Literární dotyky – Zrkadlenie.

Rok 2003

Výše dotace

2 980 000,- Kč

Celkové náklady

3 989 790,- Kč

Podíl dotace na projektu

74,70 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

47,86 %

Příjmy z prodeje

844 410,- Kč

Příjmy z inzerce

30 750,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

18,- Kč
(předpl. 10,- Kč)

Celkový náklad

8 000 ks

Remitenda

162 800,- Kč

Průměrná měs. mzda redaktorů

15 000,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

71,26 % 

  

Slovenské rozhľady, dle projektu čtvrtletník

Vydavatel: Svaz Slováků v ČR

Podle projektu měl časopis vycházet 4x ročně. Stejně jako předtím, i v roce 2002, kdy vydavatel obdržel dotaci, ignoroval závazky uvedené v projektu. V roce 2002 vyšlo jen jedno číslo titulu, s tím, že s prodejem se počítalo až v roce 2003. Z vypořádání dotace vyplynuly četné nesrovnalosti (např. podíl režijních nákladů na dotaci), proto poslední část dotace v roce 2002 mu nebyla poskytnuta. 

Rok 2003

Výše dotace

189 000,- Kč

Celkové náklady

?

Podíl dotace na projektu

100,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

? %

Příjmy z prodeje

0,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x za rok

Cena výtisku

? Kč

Celkový náklad

800 ks ?

Remitenda

?

Průměrná měsíční mzda redaktorů

?

Prodaný náklad podle příjmů

?


 

876x1243

Zrkadlenie, čtvrtletník

Vydavatel: Slovenský literární klub v ČR

Literární revue, 204 stran + 4 strany obálka. Vychází od roku 2004, přičemž v roce 2004 vyšlo pouze jedno číslo. 

Rok 2004

Výše dotace

200 000,- Kč

Celkové náklady

270 408,50 Kč

Podíl dotace na projektu

74 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

? %

Příjmy z prodeje

20 200,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x za rok 2004

Cena výtisku

40,- Kč

Celkový náklad

800 ks ?

Remitenda

3 520,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

?

Prodaný náklad podle příjmů

50,5 %