Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Ruská národnostní menšina - periodika

Vesti, čtrnáctideník

Vydavatel: Ruský institut v ČR

Podle projektu časopis měl v roce 2002 vycházet jako čtrnáctideník při celkovém nákladu jednoho čísla 3 500 ks a počtu stran 12, při prodejní ceně jednoho výtisku 8,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 574 tis. Kč.

Vydavatel měl informovat o životě ruského národnostního společenství. Vykázal přitom značné nedostatky v čerpání dotace již v průběhu roku, proto mu nebyla vyplacena ani poslední splátka dotace za rok 2002. Z důvodu nesrovnalostí vydavatel neuspěl se svým projektem na vydávání titulu ani v roce 2003.

Rok 2003

Výše dotace

 574 000,- Kč

Celkové náklady

235 334,- Kč

Podíl dotace na projektu

121,95 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

52,36 %

Příjmy z prodeje

0,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

celkem 5 čísel

Cena výtisku

8,- Kč

Celkový náklad

3 500 ks

Remitenda

-

Průměrná měsíční mzda redaktorů

-

Prodaný náklad podle příjmů

-


 
 

   

Russkoje slovo – Izdanije russkoj diaspory v ČR, dvouměsíčník

Vydavatel: občanské sdružení Ruská tradice

Od roku 2003 vychází časopis ve spolupráci se Sdružením krajanů a přátel Ruské tradice, deklarujících se jako nepolitické organizace. Vydavatel klade důraz na rozvíjení kulturních a společenských tradic ruských spolků v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, zároveň pomáhá krajanům z Ruska adaptovat se v novém prostředí ČR. Časopis vycházel v plnobarevné verzi, má 32 stran.

Rok 2003

Výše dotace

764 000,- Kč

Celkové náklady

1 236 125,- Kč

Podíl dotace na projektu

61,81 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

73,06 %

Příjmy z prodeje

14 932,- Kč

Příjmy z inzerce

254 520,- Kč

Vydání

6x ročně

Cena výtisku

30,- Kč

Celkový náklad

1 000 ks

Remitenda

22 500,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

Prodaný náklad podle příjmů

5,07 %