Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Řecká národnostní menšina - periodika

 
 
   

 

Kalimera, čtvtletník / 8x ročně

Vydavatel: Asociace řeckých obcí v České republice

Graficky nenáročný časopis, vydávaný dvojjazyčně o rozsahu stran 14 - 24, vycházel od roku 1999, a za státní podpory v roce 2002, přičemž v pololetí roku 2002 odstoupil od realizace projektu. Vycházet by měl i v roce 2004. Přehled čerpání dotace přinese doplnění údajů v tabulce.

Rok 2003

Výše dotace

400 000,- Kč

Celkové náklady

Podíl dotace na projektu

Podíl režijních nákladů na dotaci

Příjmy z prodeje

Příjmy z inzerce

Vydání

Cena výtisku

Celkový náklad

Remitenda

Průměrná měsíční mzda redaktorů

Prodaný náklad podle příjmů