Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Polská národnostní menšina - periodika

 
 
   

Głos Ludu. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej, obdeník

Vydavatel novin: Kongres Poláků v České republice

Noviny, vycházející od roku 1945, přispívají k udržování a znalosti polštiny v rámci polské národnostní menšiny na Těšínsku. Tiskovina je dostupná ve veřejné síti prodejen periodického tisku na celém území bývalých okresů Karviná a Frýdek-Místek. Noviny mají solidní profesionální úroveň.

Rok 2003

Výše dotace

4 948 000,- Kč

Celkové náklady

9 129 914,- Kč

Podíl dotace na projektu

54,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

62,07 %

Příjmy z prodeje

3 667 315,- Kč

Příjmy z inzerce

513 029,- Kč

Vydání

3x týdně

Cena výtisku

6,- Kč

Celkový náklad

5 500 ks

Remitenda

666 991,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

11 464,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

85,00 % 

  

Nasza Gazetka. Dwutygodnik dla dzieci i młodziezy, čtrnáctideník

Vydavatel: Harcerstwo Polskie v ČR

Jedná se o dvacetistránkový časopis pro děti a mládež, propagující mezi dětmi a mládeží harcerské principy. Zároveň přináší informace o dění a spolkovém životě polské menšiny. Vychází od roku 1952.

Rok 2003

Výše dotace

1 114 000,- Kč

Celkové náklady

 744 413,- Kč

Podíl dotace na projektu

88,85 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

45,47 %

Příjmy z prodeje

95 500,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x za 2 týdny

Cena výtisku

5,- Kč

Celkový náklad

1 000 ks

Remitenda

4 500,-Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

16 027,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

95,50 %


Zwrot. Miesięcznik społeczno-kultu-ralny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, měsíčník

Vydavatel: Polský kulturně osvětový svaz v České republice

Jde o tradiční periodikum o 80 stra-nách, které vychází od roku 1949 a udržuje si ustálenou obsahovou podobu. Časopis je zaměřen na kulturu, osvětu a historii. Podává rovněž přehled o soudobém postavení polské národnostní menšiny v České republice.

Rok 2003

Výše dotace

1 219 000,- Kč

Celkové náklady

1 693 676,- Kč

Podíl dotace na projektu

72,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

66,32 %

Příjmy z prodeje

364 721,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

15,- Kč (+ 7,- Kč poštovné)

Celkový náklad

1 600 ks

Remitenda

22 795,-Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

10 000,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

93,75 %


 

Kurier Praski – Pražský kurýr, měsíčník

Vydavatel titulu: občanské sdružení Kurier Praski.

Časopis, který vychází již 13 let, má rozsah 12 stran a je zaměřen na pražskou komunitu Poláků, problema-tiku postavení Poláků jako menšiny v České republice a česko-polské vztahy.

Tiskovina je vydávána v nenáročné grafické úpravě, přináší příspěvky v polštině, částečně též v češtině.

Rok 2003

Výše dotace

150 000,- Kč

Celkové náklady

 154 063,- Kč

Podíl dotace na projektu

97,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

18,66 %

Příjmy z prodeje

3 053,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

10,- Kč

Celkový náklad

500 ks

Remitenda

-

Průměrná měsíční mzda redaktorů

2 000,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

-