Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Ostatní projekty - periodika a TV vysílání

 
 
   

Židovská komunita  

Maskil, měsíčník

Vydavatel: občanské sdružení Bejt Simcha

Jde o kulturní měsíčník s rozsahem 16 stran o celkovém nákladu 1 čísla 600 ks (celkem vyšlo 12 ks) a byl distribuován zdarma do všech židovských obcí a jiných organizací v ČR, z malé části i na Slovensko. Vychází 3 roky, z toho v roce 2003 a 2004 s podporou z dotace státního rozpočtu.

Rok 2003

Výše dotace

400 000,- Kč

Celkové náklady

574 742,- Kč

Podíl dotace na projektu

69,60 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

84,30 %

Příjmy z prodeje

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

zdarma

Celkový náklad

600 ks

Remitenda

Průměrná měsíční mzda redaktorů

4 125,- Kč
(2 redaktoři)

Prodaný náklad podle příjmů

 

  

Česká televize - TS Ostrava

Televizní vysílání pro polskou menšinu v polském jazyce

Jednou týdně je vysílán pětiminutový pořad, určený polské menšině v oblasti těšínksého Slezska. Znamená příspěěvek k naplňování požadavku poskytovat vyváženou nabídku pro všechny skupiny obyvatel a rozvoj kulturní identity příslušníků polské menšiny.

Týdenní aktuality ze života menšiny, krátké reportáže, které se věnují konkrétním problémům, trendům a názorovým pohledům na aktuální témata.

Rok 2003

Výše dotace

250 000,- Kč


 


 

Česká televize - TS Ostrava

Babylon, magazín

Jak a čím žijí národnostní menšiny i cizinci u nás. Pořad vysílaný 1x týdně ve 14 minutové stopáži. Je to jediný pořad, který se věnuje systematicky problematice národnostních menšin a cizinců. Nabízí pohled na pestrost společnosti, poskytuje také možnost slyšet jazyky menšin. Podpruje tak myšlenku nároku na vlastní etnickou identitu a přispívá k odstraňování xenofobních nálad a k posilování tolerance.

Rok 2003

Výše dotace

243 500,- Kč


 


 

1155x1654

Srbská národnostní menšina  

Srbské slovo, dvouměsíčník

Vydavatel: Srbské sdružení Sv. Sáva

Jde o barevný kulturní měsíčník s rozsahem 32 stran, který vychází od července 2005 s podporou z dotace státního rozpočtu o celkové výši 300 000,- Kč.