Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Německá národnostní menšina - periodika

 
 
 
 
   

Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, čtrnáctideník

Vydavatel: Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Stránkový rozsah 8+4 strany. Vychází 6 let. V uplynulém období se stabilizovalo složení redakce a jako noviny německé národnostní menšiny v České republice jsou vydávány na profesionální úrovni. Čtrnáctideník přináší aktuální informace a přehledy o činnosti regionálních organizací, rovněž původní články k politickým událostem ve vztahu k postavení německé menšiny v České republice.

Rok 2003

Výše dotace

2 200 000,- Kč

Celkové náklady

3 025 841,- Kč

Podíl dotace na projektu

73,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

68,59 %

Příjmy z prodeje

165 973,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x za 2 týdny

Cena výtisku

6,50 Kč

Celkový náklad

4 000 ks

Remitenda

310 453,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

12 786,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

5,49 %



 


 

  

Prager Volkszeitung: Wochenblatt der deutschen Bürger in der Tschechischen Republik, čtrnáctideník 

Vydavatel: Kulturní sdružení občanů německé národnosti České republiky.

Jde o tradiční, 54 let vycházející  tiskovinu německé menšiny, obsahově zaměřenou na členskou základnu organizace. Stránkový rozsah je 12 stran.

Periodikum si zachovává stabilní podobu grafické úpravy, okruh přispěvatelů je omezen, zejména z vlastních řad příslušníků německé menšiny.

Rok 2003

Výše dotace

1 900 000,- Kč

Celkové náklady

2 253 857,- Kč

Podíl dotace na projektu

84,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

54,32 %

Příjmy z prodeje

349 293,- Kč

Příjmy z inzerce

Vydání

1x za 2 týdny

Cena výtisku

8,- Kč

Celkový náklad

3 500 ks

Remitenda

7 800,-Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

17 000,- Kč
za 2 redaktory

Prodaný náklad podle příjmů

15,50 %



 


 

 

Kleiner Brüner Gassenbote (Malý brněnský zpravodaj), dvouměsíčník

Vydavatel: Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Jde o informační bulletin o 24 stranách, s graficky nenáročnou úpravou. Časopis již řadu let vychází, v roce 2004 poprvé s podporou ze státního rozpočtu v daném programu Ministerstva kultury.

Rok 2003

Výše dotace

17 500,- Kč

Celkové náklady

  

Podíl dotace na projektu

 

Podíl režijních nákladů na dotaci

  

Příjmy z prodeje

  

Příjmy z inzerce

  

Vydání

 

Cena výtisku

  

Celkový náklad

  

Remitenda

 

Průměrná měsíční mzda redaktorů

 

Prodaný náklad podle příjmů