Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Bulharská národnostní menšina - periodika

 
  

 

Roden glas, měsíčník

Vydavatel periodika: Bulharská kulturně osvětová organizace

Roden glas je tradiční tiskovinou bulharské národnostní menšiny v České republice,  vycházející již 29 let, avšak nepravidelně. Jsou zde publikovány příspěvky o životě bulharské menšiny v České republice, o jejích kulturních a spolkových aktivitách. Má 30 stran.

Rok 2003

Výše dotace

140 000,- Kč

Celkové náklady

162 306,- Kč

Podíl dotace na projektu

86,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

20,38 %

Příjmy z prodeje

13 500,- Kč

Příjmy z inzerce

Vydání

2 čísla

Cena výtisku

10,- Kč

Celkový náklad

2 000 ks

Remitenda

Průměrná měsíční mzda redaktorů

Prodaný náklad podle příjmů

80 %

  

 

 

Balgari, dvouměsíčník

Projekt na vydávání periodika předložilo občanské sdružení Vazraždane.

Dotace na celoroční vydávání měsíčníku byla schválena ve výši 550 000,- Kč. V únoru 2003 však vznikl rozkol uvnitř občanského sdružení a vedle sebe začaly působit dvě organizace - Vazraždane a Vazraždane-Balgari. Z tohoto důvodu byla poukázána pouze částka 137 500,- Kč na první čtvrtletí. Zbývající částka již nebyla poukázána.

Vydavatel vydal celkem 4 čísla (včetně jednoho dvojčísla) o 32 stranách.

Rok 2003

Výše dotace

550 000,- Kč

Celkové náklady

172 664,- Kč

Podíl dotace na projektu

79,63 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

42,43 %

Příjmy z prodeje

20 050,- Kč

Příjmy z inzerce

12 000,- Kč

Vydání

4 čísla,
vč. 1 dvojčísla

Cena výtisku

15,- Kč

Celkový náklad

1 000 ks

Remitenda

23 950,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

Prodaný náklad podle příjmů

39,60 %