Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Společné porady se zástupci romské komunity :

  • dne 18. ledna 1995 z iniciativy pracovníků sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR; předání informací o práci Rady pro národnosti, přípravy odhalení letského památníku a charakter komunikace mezi sekretariátem Rady a zástupci Romů.
  • dne 2. října 1995; Úřad vlády ČR za přítomnosti ministra I. Němce a předsedy vlády V. Klause; informace o oblastech, kde je spolupráce nezbytná.
  • dne 2. února 1996; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR za přítomnosti ministra J. Vodičky a ministra I. Němce; otázka sociálního postavení, zaměstnanosti občanů romské národnosti.
  • dne 26. dubna 1996; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za přítomnosti ministra I. Pilipa a ministra I. Němce; vzdělávání romských dětí a mládeže.