Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003, (viz usnesení vlády ze dne 30. června 2004 č. 663, publikováno 15. 08. 2004).

Druhá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin, (viz usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 618, publikováno 15. 08. 2004 ).


Kontaktní adresa Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny : narodnostni.mensiny@vlada.cz