Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny


Publikace

Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v ČR. Koloděje, 2. prosince 2003, Praha 2004 (publikováno 23. 04. 2004).

  • Národnostní menšiny v České republice (vybraná data z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001). Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, Praha 2004.


  • Národnostně menšinová politika České republiky - Základní dokumenty. National Minority Policy of the Czech Republic - Key Documents. Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, Úřad vlády ČR, Praha 2003.


  • Právní nástroje k ochraně národnostních menšin - Postavení národnostních menšin v České republice a jejich ochrana, sborník příspěvků ze semináře. Praha 17. dubna 1997, Informační středisko Rady Evropy, Praha 1997.


  • Frištenská, H. - Sulitka A.: Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR. Vydala Demokratická aliancia Slovákov v ČR, Praha 1995.