Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Předladatel Název projektu Doporučení
komise
1. Asociace řeckých obcí Výuka řeckého jazyka 300 000
2. Židovské muzeum Praha Zmizelí sousedé-výstava prací studentů z regionů 150 000
3. ZŠ s polským jazykem vyučovacím Třinec Miss mister Fitness Euroregion 2002 50 000
4. Svaz Madarů žijících v českých zemích Mimoškolní výuka dětí maďarské národnosti 40 000
5. Ruský institut Odpolední škola 50 000
6. Varaždane-OS bulharské menšiny v ČR Čtu, píšu a mluvím bulharsky 35 000
7. Společnost polských učitelů Lehkoatletická olympiáda žáků ZŠ s polským jazykem 80 000
8. Lyceum Řekyň Řecké tance 40 000
9. Obec Slovákov v ČR Máte rádi čučoriedky 60 000
10. Romano Džaniben Vydávání časopisu 240 000
11. Zvláštní škola Chomutov Interkulturní a multikulturní výchova ve zvláštní škole 10 000
12. Klub slovenskej kultury Slovenské ľudové pohádky - dvojjazyčná čítanka 350 000
13. OS Bona fide Jak se hledá pohádka 50 000
14. Muzeum romské kultury Nebojme se (CD) Romů 200 000
15. Ukrajinská iniciativa v ČR Ridna škola 50 000
16. YETTI climbers Club Amare Roma-fáze III. 340 000
C E L K E M 2 045 000