Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Přehled projektů občanských sdružení národnostních menšin podpořených v roce 1998

ROMSKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Romská kultura a ZŠ Náchodská DOKOŘÁN Zámecká 243
547 01 Náchod
20,000,-
Dny romské kultury v Brně HCA - Romská sekce Dominikánské nám. 4/5
602 00 Brno
40,000,-
Národ bez hranic - Romové ve fotografii Hnutí spolupracujících škol R P.O.BOX 23
403 01 Ústí nad Labem
25,000,-
Divadelní kroužek Klub Hurá Kamarád Pichlova 1339
530 02 Pardubice
40,000,-
Osvěta 98 40,000,-
Romská kultura v Ústí nad Labem Kulturní svaz JEKHETANE Jindřicha Plachty 181
400 01 Ústí nad Labem
60,000,-
Hudba spojuje Mořické centrum mládeže Opletalova 10
772 00 Olomouc
20,000,-
Vydávání časopisu Občanské sdružení přátel časopisu ROMANO DŽANIBEN Mládeže 23
169 00 Praha 6
300,000,-
Romská píseň 98 Občanské sdružení Romů v České republice Pospíšilova 70
757 01 Valašské Meziříčí
300,000,-
Zájmové aktivity pro romské děti a mládež 170,000,-
Vzdělávací a výchovné aktivity v kulturních oborech SK AMARE ROMA Pod ohradou 70/II
337 03 Rokycany
20,000,-
Muzeum romské kultury Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury Václavská 6
603 00 Brno
1,350,000,-
Podpora rozvoje romské kultury a kulturních aktivit dětských a mládežnických souborů REGIROM Pražská 8/I
566 01 Vysoké Mýto
60,000,-
celkem 2,445,000,-

MULTIETNICKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Koncert národnostních menšin ČR u příležitosti kongresu FUEV Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Bubenečská 22
160 00 Praha 6
329,000,-
Výzkum dějin, národnostní kultury, jazyka lidových tradic makedonské etnické skupiny Společnost přátel jižních Slovanů A. Nováka 1
660 88 Brno
25,000,-
celkem 354,000,-

SLOVENSKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Dokumentační středisko Klub slovenské kultury Panská 10
110 00 Praha 1
240,000,-
Rozvoj kultury 1,000,000,-
Večery slovenských dotykov Slovensko-český klub Smetanovo nábř. 18
110 01 Praha 1
25,000,-
Výstavy 30,000,-
Detvianské večery Spolok DETVAN P.O.BOX 87
162 01 Praha 6
35,000,-
Slovenské súťaže 50,000,-
Klub Koreňov Obec Slováků v ČR Bronzová 2024
P.O. BOX 38
150 04 Praha 5
45,000,-
Limbora a Malá Limbora Slovenské folklorní sdružení LIMBO Gorazdova 3
120 00 Praha 2
360,000,-
celkem 1,785,000,-

UKRAJINSKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Uchování identity ukrajinské národnostní menšiny Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny Moravská 9
P.O. BOX 155
120 00 Praha 2
50,000,-
Uchování identity a rozvoj ukrajinské, ukrajinsko-rusínské národnostní menšiny v České republice Ukrajinská iniciativa Vodičkova 30
110 00 Praha 1
350,000,-
celkem 400,000,-

POLSKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Podpora pěveckého souboru Hutník Dům kultury Třinec Nám. Svobody 526
739 61 Třinec
45,000,-
Grupa Literacka 63 13,000,-
Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů Górole, folklorní soubor Mosty u Jablunkova 523
739 98
30,000,-
Mezinárodní setkání kultur tří států 20,000,-
Adventní a vánoční písně Klub polski Vítkova 13
186 00 Praha 8
30,000,-
Kulturně-výchovné aktivity Kongres Poláků Hlavní 3
737 01 Český Těšín
150,000,-
Dokumentační centrum 300,000,-
Vydavatelská činnost 75,000,-
Popularizace sborového zpěvu Pěvecké sdružení Collegium Canticorum Havlíčkova 13/PG
737 01 Český Těšín
85,000,-
Pořízení zvukové dokumentace 10,000,-
Publikační a přednášková činnost Polský kulturně osvětový svaz Střelniční 28
737 01 Český Těšín
150,000,-
50. výročí Loutkového divadla BAJKA 600,000,-
Kulturně osvětová činnost 700,000,-
Major v akci Szmauzova obec umělecká nám. ČSA 3
737 01 Český Těšín

250,000,-

celkem

2,458,000,-

NĚMECKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Semináře o národních zvycích Chebské společenství při Horním Slavkově Dlouhá 13
357 31 Horní Slavkov

5,000,-

Péče o tradiční lidovou tvořivost Kulturní sdružení občanů německé národnosti Krymská 12
101 00 Praha 10

150,000,-

Kulturní pořady

100,000,-

Vzdělávání ve volném čase

60,000,-

Hřebečský kulturně vzdělávací seminář Sdružení Němců-regionální skupina Hřebečsko Svitavská 18
571 01 Moravská Třebová

15,000,-

Hřebečské písně a tance

25,000,-

Výstavy Slezský německý svaz Horovo nám. 2
746 01 Opava

32,000,-

Kulturní odpoledne Svaz Němců v regionu Liberec - Severní Čechy Barvířská 10
P.O. BOX 39
460 31 Liberec

7,500,-

Vánoční oslava

7,500,-

III. festival národní a lidové hudby Němců Svaz Němců Praha Střední Čechy Bubenečská 22
160 00 Praha 6

100,000,-

Kulturní dědictví

23,000,-

celkem

525,000,-

MAĎARSKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Kulturní dny v Praze, Brně, Ostravě Svaz Maďarů žijících v českých zemích Na Smetance 4
120 00 Praha 2
100,000,-
Kulturní, informační a dokumentační činnost

285,000,-

celkem 385,000,-

ŘECKÉ PROJEKTY

projekt organizace adresa schválená dotace (Kč)
Řecké tance Asociace řeckých obcí v České republice Ravenská 322
109 00 Praha 9
25,000,-
Řecké dny

100,000,-

Časopis Dialogos

55,000,-

celkem 180,000,-

Celková výše schválené dotace: 8,532,000,- Kč

Podrobnější informace o těchto projektech získáte na stránkách Ministerstva kultury.