Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národnostní menšiny

21. 10. 2022 16:18

Ukrajinská národnostní menšina

Ukrajinská národnostní menšina

Podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2021 se k ukrajinské národnosti přihlásilo 92 892 obyvatel České republiky

Hlavními místy usídlení jsou Praha, Karlovy Vary, Děčín, Brno, Přerov a Ostrava.

Aktivity

Udržování a rozvíjení ukrajinské kultury, ukrajinsko-české vzájemnosti, informování majority o ukrajinské menšině v ČR a Ukrajině, potlačování xenofobních nálad, pomoc při integraci. UIČR, SUČR a SUPU každoročně zajišťují pro ukrajinskou společnost kulturní akce spojené s ukrajinským církevním a kulturním kalendářem. Jedná se především o oslavu Starého a Nového Roku, Velikonoc, Jana Kupala (červen), Mikulášskou oslavu. Z kulturních akcí jsou to především novoroční ukrajinský ples „Malanka“ (UIČR), „Dny Tarase Ševčenka“ (UIČR, SUČR, SUPU), svátek „Nezávislost Ukrajiny“, sváteční setkání a programy (UIČR, SUPU, SUČR), pietní akce k Hladomoru na Ukrajině (SUČR, UIČR, SUPU). Kromě těchto akcí se každoročně pořádají i akce multikulturní ve spolupráci s ostatními národnostními menšinami na území hl. m. Prahy (festival „Praha – srdce národů“, „Setkání kultur“ - (UIČR). Vydávání časopisu pro Ukrajince - Porohy, www.ukrajinci.cz - zajišťuje UIČR.

Organizace menšiny

Ukrajinská iniciativa v ČR (UIČR) - členskou základnu tvoří 900 osob; aktivity iniciativy se zaměřují především na domácí dění, aktuální akce, informace o diaspoře, informace o dětských programech, ukrajinské diaspoře ve světě. Vydává časopis Porohy, kulturně-politický čtvrtletník, který je dostupný ve veřejné distribuční síti, poskytuje příslušníkům ukrajinské menšiny v ČR základní informační zdroj o životě Ukrajinců v ČR, jejich společenských aktivitách a činnosti ukrajinského klubu s knihovnou a fonotékou apod.

Spolek ukrajinských žen (SUČR) - sdružuje 220 osob,

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (SUPU), které je zaměřené na osvětu a pořádání kulturních akcí, a pod jehož hlavičkou existuje Sbor. sv. Vladimíra,

Občanské sdružení Ruta (120 členů) - vydává od roku 2005 časopis Ukrajinský žurnál.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

Ukrajinská menšina je zastoupena v Radě vlády pro národnostní menšiny jedním zástupcem.

Aktivní spolupráce se týká:

- poskytování dotací na vydávání periodika

- dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči národnostním občanským sdružením.

Nejvýznamnější organizace

Ukrajinská iniciativa v ČR - vydává časopis Porohy

Fórum Ukrajinců, o.p.s.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie