Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národnostní menšiny

21. 10. 2022 14:35

Německá národnostní menšina

Německá národnostní menšina

Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se k německé národnosti přihlásilo 24 632 obyvatel České republiky.

Historie

Německá národnostní menšina patří mezi tradiční autochtonní menšiny v České republice. Při sčítání lidu v roce 2011 se k německé národnosti přihlásilo necelých 20 tisíc obyvatel, což je jen zlomek z původní více než třímilionové populace českých Němců, která žila v českých zemích do konce 2. světové války. Většina Němců v českých zemích žila v pohraničních oblastech, a to v téměř souvislém pásu táhnoucím se podél hranic s výjimkou česko-slovenského pomezí. Menší část Němců obývala jazykové ostrovy, což byly sídelní enklávy nacházející se uvnitř českého vnitrozemí. Svoji německou komunitu měla rovněž téměř všechna velká česká a moravská města včetně Prahy.
Po skončení 2. světové války v roce 1945 došlo k největšímu migračnímu pohybu v českých dějinách, kdy během necelých dvou let bylo z Československa vysídleno kolem tří miliónů jeho německých obyvatel. Bezprostředně po obnovení československého státu byli čeští Němci kolektivně zbaveni občanských práv a postiženi řadou represivních nebo diskriminačních opatření. Až v roce 1953 bylo Němcům zvláštním zákonem kolektivně vráceno státní občanství. Němci byli formálně občansky zrovnoprávněni, avšak silný asimilační tlak tehdejšího československého režimu vedl k emigraci příslušníků německé menšiny na západ a postupnému snižování počtu příslušníků německé menšiny. Nepříznivou demografickou situaci německé menšiny v českých zemích nezastavily ani politické a společenské změny v Československu po roce 1989. Obnova demokratického systému však přinesla vznik nových menšinových spolků a zájem o německý jazyk.
Spolková činnost Německá menšina se sdružuje ve dvou velkých zastřešujících organizacích. První organizací je Shromáždění německých spolků v České republice (Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V.), které zastřešuje regionální spolky německé menšiny po celé České republice. Ke Shromáždění je připojeno 22 samostatně registrovaných spolků a 15 setkávacích center. Druhou organizací je Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR, které má centrálu v Praze a zároveň 21 základních organizací v pohraničí.

Organizace působící v České republice - samostatné svazy

 • Německý jazykový a kulturní spolek Brno
 • Svaz Němců – region Chebsko
 • Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně, z.s.
 • Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří, z.s.
 • Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.
 • Spolek Němců v Čechách, region Plzeň
 • Svaz Němců v regionu Liberec, Lužice – Severní Čechy, z.s.
 • Svaz Němců v Praze a středních Čechách
 • Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z.s.
 • Spolek přátel Německa ve Štěpánkovicích
 • Spolek Němců v Čechách, z.s.
 • Spolek německé menšiny regionu Vysočina
 • Společnost česko-německého porozumění – Moravská Třebová
 • Svaz Němců Severní Morava – Orlické hory, z.s.
 • Slezský německý spolek, z.s.
 • Spolek Němců Těšínského Slezska
 • Slezský německý spolek Krnov
 • Slezský německý spolek, z.s. (Opava)
 • Jukon
 • Shromáždění německých spolků v České republice, z.s.
 • Německý kulturní spolek region Brno, z.s.
 • Dům česko – německého porozumění, o. p. s.
 • Šumavský spolek Český Krumlov
Významné dny
 • Únor: Masopust/Fasching
 • Květen: Svatodušní pondělí (letnice) / Pfingsten
 • Květen - druhá neděle: svátek matek / Muttertag
 • Červen (20.6.): Den obětí útěku a vyhnání / Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
 • Listopad: většinou třetí neděle v měsíci - národní den smutku/Volkstrauertag
 • Kulturní akce probíhají i u příležitosti hlavních výročních svátků jako jsou Vánoce a Velikonoce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie