Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národnostní menšiny

21. 10. 2022 13:49

Maďarská národnostní menšina

Maďarská národnostní menšina

Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se k maďarské národnosti přihlásilo 11 253 obyvatel České republiky.

Historie

Čeští Maďaři představují minoritu původní maďarské národnostní menšiny žijící na Slovensku. Nejvýznamnější vlna přílivu Maďarů do českých zemí se uskutečnila po 2. světové válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (většinou do větších měst, především za studiem a prací).

Spolková činnost

Spolková činnost maďarské národnostní menšiny je velmi bohatá. Již v roce 1957 vznikl v Praze kroužek maďarských vysokoškoláků Kroužek Endre Adyho. Jeho činnost byla ilegální, neboť vzhledem k tehdejší politické situaci a dobovým zákonným normám nemohl získat žádnou právní subjektivitu. V roce 1969 vznikl studentský kroužek KAFEDIK. V roce 1977 vzniklo v Praze na základě československo-maďarské smlouvy o spolupráci Maďarské kulturní středisko. Teprve v únoru 1990 mohl vzniknout Svaz Maďarů žijících v českých zemích, který se vymezil jako zastřešující občanské národnostní sdružení organizující sebevzdělávání a kulturní vyžití členů a rozvíjející kulturu maďarského jazyka. Svaz má své pobočky v Brně, Lovosicích, Teplicích, Litoměřicích, Plzni a Ostravě. Každoročně pořádá Maďarské kulturní dny, Maďarský ples a řadu kulturních akcí. Svaz Maďarů je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází pětkrát ročně již od roku 1993.

Organizace působící v České republice

 • Svaz Maďarů žijících v českých zemích, z.s.
 • Spolek Iglice, o.s.
 • Spolek maďarských lékařů a přírodovědců v ČR
 • Společnost Artura Görgeyho
 • Spolek Jánose Esterházyho
 • Nadace Rákóczi
 • politicko-občanské hnutí Coexistentia-Soužití – Maďarská sekce
 • Česko-maďarská obchodní komora
 • Maďarská katolická fara v Praze a pražská obec Maďarské reformované církve.
Kromě těchto organizací aktivně působí dva maďarské studentské spolky:
 • Spolek Endre Adyho v Praze (AED)
 • Spolek Ference Kazinczyho (KAFEDIK) v Brně.
Tyto spolky sdružují v uvedených městech vysokoškolské studenty maďarské národnosti, ve většině případů se jedná o občany Slovenské republiky. Studentské spolky aktivně spolupracují s ostatními, již zmíněnými maďarskými organizacemi.

Významné dny

 • 15. březen – povstání roku 1848
 • 20. srpen – den vzniku samostatného maďarského státu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie