Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národnostní menšiny

21. 10. 2022 13:25

Bulharská národnostní menšina

Bulharská národnostní menšina

Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se k bulharské národnosti přihlásilo 7 679 obyvatel České republiky.

Historie

Vztahy Čechů a Bulharů můžeme sledovat od 2. poloviny 19. století. V roce 1862 založili bulharští a čeští studenti v Praze tajný spolek Pobratim s cílem podporovat bulharské národně osvobozenecké hnutí proti turecké nadvládě a sjednocení Slovanů. Za podobným účelem byla v roce 1869 ustavena v Táboře bulharská matice – sdružení Postojanstvo. Roku 1880 byl založen první oficiální česko-bulharský spolek Bulharská sedjanka a ve 30. letech 20. století sdružení Sv. Ilija v Praze, Sv. Georgi v Brně a další sdružení. Po druhé světové válce vznikaly po celém území republiky bulharské kluby, sjednocené později v Bulharskou kulturně osvětovou organizaci v ČR.

Spolková činnost

Příslušníci bulharské národnostní menšiny mají možnost se na území České republiky sdružovat v celé řadě spolků, které fungují jak ve velkých městech, tak i v některých menších sídlech.
Organizace působící v České republice
V současnosti funguje pod hlavičkou sdružení Asociace bulharských spolků (ABS) se sídlem v Praze celkem dalších deset spolků působících kromě hlavního města i v dalších městech České republiky (Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Olomouc, Mladá Boleslav, Hořovice, Kladno, Most). Všechny tyto spolky jsou samostatně registrovány. Po roce 1989 vznikly především ve velkých městech spolky, které se zaměřily i na některé další aspekty menšinového života, a jež fungují mimo rámec sdružení ABS. V Praze jde například o spolky Zaedno, Vazraždane, Bulharská pravoslavná obec, Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje nebo Bulharská beseda, v Brně pak o sdružení Pirin.
Významné dny
Téměř všechny spolky bulharské národnostní menšiny pořádají oslavy tradičních bulharských svátků: 1. března („Baba Marta“), 3. března (státní svátek Bulharska), pravoslavné Velikonoce („Velik den“), 24. května (Den slovanských věrozvěstů), pravoslavné Vánoce (Koleda) atd.

Významné dny

  • 1. leden - Nový rok - „Vasilovden“, svátek sv. Vasila
  • 6. leden – „Jordanovden“ - v upomínku na Ježíšův křest v Jordánu
  • 1. březen - „Baba Marta“
  • 3. březen - státní svátek Bulharska - osvobození Bulharska od Osmanské nadvlády
  • pravoslavné Velikonoce - „Velik den“
  • 6. květen - státní, lidový a církevní svátek, den sv. Georgiho – „Gergjovden“
  • 24. květen - státní a církevní svátek, Den bulharské osvěty a kultury a slovanského písemnictví, svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje
  • 24. prosinec - Vánoce

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie