Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Kalendář zasedání Rady :

1993

 • 14. května - příprava situační zprávy o problematice romské komunity pro vládu ČR a dotace pro romský národnostní tisk,
 • 2. července - dopracování situační zprávy o problematice romské komunity v ČR a vysílání televizního pořadu ROMALE,
 • 22. října - státní dotace na vydávání romského národnostního tisku,
 • 3. prosince - koncepce romského televizního vysílání ROMALE a poprvé problematika získávání státního občanství ČR romskými obyvateli,

1994

 • 25. února - poprvé byla rámcově projednávána otázka umístění Muzea romské kultury v Brně,
 • 8. dubna - schválená státní dotace na vydávání nového romského časopisu Nevo Romano Gendalos,
 • 30. června - na návrh dr. V. Oláha byly projednávány otázky: stav vyšetřování smrti Roma, zastřeleného při výslechu v Horšovském Týně, informace o projektu �Spolužití občanů v Praze 5", sociální dopady na Romy s ohledem na získávání státního občanství ČR apod.,
 • 18. listopadu - dotace pro romský národnostní tisk, problematika státního občanství ČR s ohledem na Romy a problém letského tábora z pohledu P. Polanského,

1995

 • 26. ledna - podnět O. Giňi k situaci Romů v ČR (po prvním setkání představitelů romského hnutí na Úřadů vlády),
 • 17. března - problematika státního občanství ČR s ohledem na Romy, příprava odhalení památníku v Letech u Písku,
 • 10. července 1995 - rasově motivována vražda T. Berkyho ve Žďáru n. S., informace o odhalení památníku v Letech,
 • 10. listopadu - informace o výsledcích porady se zástupci romských aktivit ze dne 2. října 1995 na Úřadu vlády, protest O. Giňi proti projevům rasového násilí vůči Romům,
 • 15. prosince - informace o projektu �Předškolní výchova romských dětí v Rokycanech",

1996

 • 15. března - otázka rekonstrukce objektu Muzea romské kultury v Brně (bylo tomu věnováno celé výjezdní zasedání v Brně),
 • 21. května - ustavení nového člena Rady za romskou národnostní menšinu, přijetí návrhu O. Giňi na zřízení pracovní komise k jednotlivých případů rasového násilí, informace o poradě romské reprezentace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 • 26. září - dotace na vydávání národnostního tisku (dodatky); zajištění finančních prostředků na rekonstrukci objektu pro Muzeum romské kultury v Brně; návrh na zřízení pracovní skupiny ad hoc pro řešení případů rasového násilí
 • 3. prosince - návrh dotací vydavatelům národnostního tisku v roce 1997; pracovní skupina ad hoc Rady záležitosti občanů romské národnosti; informace o činnosti Podvýboru pro národnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

1997

 • 6. března - Informace o trestně stíhaných projevech národnostní a rasové nesnášenlivosti; problematika vzdělávání romských dětí a mládeže; národnostní tisk v roce 1996, návrhy na dotaci v roce 1997; činnost pracovní skupiny ad hoc Rady pro národnosti vlády ČR pro záležitosti občanů romské národnosti; informace o přípravě materiálu pro schůzi vlády ČR o romské komunitě.
 • 28. - 29. dubna (výjezdní jednání v Šumperku) - postavení a aktivity německé národnostní menšiny; Závěrečná zpráva Pracovní skupiny ad hoc Rady pro národnosti pro záležitosti občanů romské národnosti; souhrnná informace o národnostním školství; vydávání národnostního tisku v roce 1996; připravovaná novela Zákona o matrikách; problematika reprezentace národnostních menšin v zákonodárných sborech.
 • 14. srpna - projednání Zprávy o situaci romské komunity v ČR; rekonstrukce objektu pro Muzeum romské kultury v Brně (příprava usnesení vlády za účelem poskytnutí finančních prostředků); aktuální situace romské komunity; dotace vydavatelům národnostního tisku; polské národnostní školství; pomník obětem holocaustu Romů v Hodoníně u Kunštátu.
 • 13. listopadu - aktuální situace romské komunity v ČR; resortní dotační programy v roce 1998 ve vztahu k občanským sdružením příslušníků národnostních menšin; národnostní školství; aktivity Rady Evropy v oblasti národnostních menšin.
 • 18. prosince - státní dotace vydavatelům národnostního tisku v roce 1998; Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity; ratifikační proces Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin.

1998

 • 26. února - organizační změny; přehled dotační politiky jednotlivých resortů (výsledky konkursního řízení v rámci programů MŠMT a MK); usnesení č. 561 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin; problematika bezúplatného převodu nemovitostí na organizace polské národnostní menšiny; aktuální situace ve věci rasově motivovaných útoků.