Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

2. 8. 2021 17:32

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 18. 6. 2021

Program jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 18. června 2021

1. Připomenutí 100. výročí Masarykovy pomocné akce

2. Pravoslavná část Olšanských hřbitovů (Nekropole ruské emigrace) a její současná situace


Pracovní část

3. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro národnostní menšiny na posledním zasedání dne 8. ledna 2021

4. Informace Ministerstva dopravy o výsledcích jednání týkajícího se zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách

5. Informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a ochrany chorvatského jazyka částí II Charty

6. Podnět ukrajinské národnostní menšiny ke zřízení kulturně-vzdělávacího centra

7. Deklarace dvojí národnosti a její vykazování orgány veřejné správy

8. Informace o dotačních programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády ČR

9. Návrh na ukončení činnosti Výboru pro dotační politiku a Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

10. Různé

a) Informace zástupců národnostních menšin k aktuálním událostem v jejich mateřských zemích

b) Přístup Muzea Těšínska, resp. jeho zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, k závazkům ČR vůči polské národnostní menšině

c) Dodržování § 29 a § 117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - v obcích s 10 % zastoupením občanů jiné než české národnosti (podnět polské národnostní menšiny)

d) Situace Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje (podnět ukrajinské národnostní menšiny)

e) Zápis vietnamských jmen a příjmení dle Nařízení vlády č. 594/2006 Sb. o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy

f) Informace k očkování cizinců - shrnutí současného nastavení přístupu cizinců pobývajících na území ČR k očkování proti onemocnění

g) Informace o publikační činnosti vztahující se k problematice národnostních menšin na Právnické fakultě UK

h) Informace o přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2020

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X